Svenskarna och internet 2017

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Tidigare års rapporter

2016

Svenskarna och internet 2016
Eleverna och internet 2016
Svenskarna och sociala medier 2016

2015

Svenskarna och internet 2015
Sociala medier 2015
Eleverna och internet 2015

2014

Svenskarna och internet 2014
Eleverna och internet 2014
Pensionärerna och internet 2014
Svenskarna och politiken på internet (2014)
Svenskarnas användning av sociala medier 2014

2013

Svenskarna och internet 2013
Eleverna och internet 2013
En miljon svenskar vill inte använda internet (2013)

2012

Svenskarna och internet 2012

2011

Svenskarna och internet 2011

2010

Svenskarna och internet 2010
Äldre svenskar och Internet 2010

2009

Svenskarna och internet 2009
Unga svenskar och Internet 2009

2000-2008

Svenskarna och internet 2008
Svenskarna och internet 2007
Svenskarna och internet 2003
Svenskarna och internet 2002
Svenskarna och internet 2000

SOI Frågeformulär 2000-2017

Svenskarna och internet 2000
Svenskarna och internet 2001 (saknas)
Svenskarna och internet 2002
Svenskarna och internet 2003
Svenskarna och internet 2004
Svenskarna och internet 2005
Svenskarna och internet 2006 (saknas)
Svenskarna och internet 2007
Svenskarna och internet 2008
Svenskarna och internet 2009
Svenskarna och internet 2010
Svenskarna och internet 2011
Svenskarna och internet 2012
Svenskarna och internet 2013
Svenskarna och internet 2014
Svenskarna och internet 2015
Svenskarna och internet 2016
Svenskarna och internet 2017

SOI Frågeformulär ungdomar 2008-2017

Svenskarna och internet 2008
Svenskarna och internet 2009
Svenskarna och internet 2010
Svenskarna och internet 2011
Svenskarna och internet 2012 (saknas)
Svenskarna och internet 2013
Svenskarna och internet 2014
Svenskarna och internet 2015
Svenskarna och internet 2016
Svenskarna och internet 2017

English

Swedes and the Internet 2013
Swedes and the Internet 2012
Swedes and the Internet 2011
Swedes and the Internet 2010
Swedes and the Internet 2007
Swedes and the Internet 2003
Swedes and the Internet 2000

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Start