Svenskarna och internet 2017

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Sammanfattning

Nu använder alla internet

Svenskarna är ett allt mer digitaliserat folk. I undersökningen Svenskarna och internet kommer vi allt oftare upp i 100 procents användning av både internet generellt och olika digitala tjänster. I årets undersökning är det dags att konstatera att så gott som alla använder internet upp till pensionsåldern. Även i den äldsta gruppen, 76 år och äldre, är mer än hälften internetanvändare.

16–25-åringarna slår i taket med 100-procentig användning av smart mobiltelefon, musik via internet, film på nätet och användning av chatt-tjänster.

Allt fler har bredband via fiber hemma, och användningen av bredbands-krävande tjänster som att titta på film och ha videosamtal ökar.

I årets undersökning har vi ställt frågor om hur man upplever sin internetanvändning – om oro och säkerhet, kunskapsnivå och förmåga att värdera innehåll. Litar deltagarna i undersökningen på innehållet de ser på internet? I ett så digitaliserat samhälle som det svenska är förmågan att använda tekniken på ett kunnigt och medvetet sätt allt viktigare både för unga, vuxna och äldre.

Sammantaget ger undersökningen en bild av hur svenskarna värderar sin ”digitala kompetens”, ett begrepp som används både i skolans värld och i regeringens digitaliseringsstrategi.

En majoritet av de äldre använder internet

Som vi har konstaterat har så gott som alla i Sverige tillgång till internet i sitt hem 2017. Yngre använder visserligen nätet oftare än äldre men i år visar vår undersökning för första gången att en majoritet (56 %) av vår äldsta åldersgrupp, de som är 76 år och äldre, använder internet. Äldre personer använder dock inte internet dagligen lika ofta som yngre. De har heller inte samma vana att använda internet i sin mobil dagligen som yngre personer. 21 procent, av de som är 76 år och äldre, gör det jämfört med 76 procent av befolkningen.

Antalet datorer i hushållen har för länge sedan planat ut medan surfplattorna fortsätter att bli fler. I år finns det i genomsnitt 1,2 surfplattor i svenska hushåll. I 62 procent av hushållen i Sverige finns idag såväl dator som smart mobil och surfplatta.

Bredband via fiber blir allt vanligare. Årets undersökning är den första där mer än hälften av  hushållen (51 %) är uppkopplade till internet via fiber. Det vanligaste sättet att använda internet dagligen är dock via sin mobiltelefon.

Åtta av tio tvååringar använder internet

Barns användning av internet fortsätter att öka. Redan vid två års ålder använder en stor majoritet internet, 79 procent. Framförallt tittar de på tv och video, men det är också populärt att spela spel och använda läroappar. Vid sex års ålder använder 98 procent internet.

De minsta använder oftast surfplattor för att nå internet, 81 procent av 2–3-åringarna, med en lånad mobiltelefon på andra plats. Det är först i 10–11-årsåldern, när så gott som alla barn har en egen mobil, som internet i telefonen går om surfplattan.

När barnen kommer upp i skolåldern blir det vanligt att använda internet både för att söka information och som en del av skolarbetet. Redan vid åtta års ålder söker en majoritet av barnen efter information på internet. Vid nio års ålder använder en majoritet internet i skolarbetet.

De flesta läser jobbmail under semestern

Tillgång till internet på arbetet fortsätter att öka något från redan höga nivåer och ligger nu på 93 procent. Unga använder dock internet på arbetet i mindre utsträckning än äldre (65 procent av 16–25-åringarna). Utbildningsgrad samvarierar starkt med att använda internet på arbetet.

Inom vissa yrkesgrupper, såsom finans samt it och kommunikation är internetanvändning i det närmaste 100 procent medan det är mindre vanligt inom hotell/restaurang samt transportbranschen.

Internet gör att arbetsplatsen och hemmet samt arbetstid och fritid glider ihop. Exempelvis är det vanligt att använda internet för att arbeta hemifrån. (64 procent gör det åtminstone någon gång.) De flesta, men inte alla som gör det, kan då vara mindre på sin arbetsplats. Andra exempel på hur arbetsliv och fritid glider ihop är att en majoritet av de som arbetar (51 %) numera läser e-post under sin semester och att fyra av fem (82 %) använder internet för privata ändamål på sin arbetsplats.

Facebook är störst, men nu använder fler än hälften Instagram

Den överlägset vanligaste kommunikationstjänsten på internet är också den äldsta: e-posten (97 %). Andra tjänster utmanar dock. Att skicka och ta emot direktmeddelanden ökar stort. I år skickar nära varannan person direktmeddelanden varje dag.

Många fler än tidigare använder också internet för telefonsamtal. Även videosamtal ökar stort i årets mätning.

Andelen personer som använder det största sociala nätverket, Facebook, ökar. Men vi ser att den yngsta målgruppen, 12 till 15-åringar, inte har börjat använda Facebook i samma utsträckning som tidigare. Därför minskar användandet i den åldersgruppen stort det senaste året, från 67 procent till 54 procent. Den vanligaste aktiviteten bland de som använder Facebook är att skicka meddelanden via Messenger.

I årets undersökning ser vi för första att en majoritet av alla internetanvändare använder Instagram, det näst vanligaste sociala nätverket. Det är stort bland yngre, framförallt tjejer. Så gott som alla 12–15-åriga tjejer, 97 procent använder Instagram.

Snapchat ökar stort i årets mätning och är en tjänst som används av en stor majoritet av såväl män som kvinnor upp till 25 års ålder. Sedan faller användandet snabbt med ökande ålder.

Så gott som alla under 25 använder Youtube

Både att titta på rörlig bild och lyssna på innehåll på internet blir allt vanligare. När det gäller tittandet är Youtube den vanligaste tjänsten. Praktiskt taget alla unga personer under 25 år använder Youtube, en stor majoritet av dem dagligen.

Tittandet ökar även i tv-kanalernas playtjänster och på Netflix. 77 procent använder playtjänster och 46 procent använder Netflix.

När det gäller lyssnandet på innehåll växer såväl radio som poddradio och musik. Två tredjedelar av de som lyssnar på musik på internet gör det via Spotify.

Färre personer än tidigare använder fildelningstjänster varje månad. Fler betalar också för såväl musik som film än tidigare.

Yngre värderar information mer skeptiskt än äldre

Internetanvändare söker efter allt från information i tidtabeller, nyheter och offentlig information till hälsa och bostäder. De allra flesta tycker att det är enkelt att hitta rätt sökord när de använder söktjänster, även om de yngsta och äldsta har något svårare.

Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som i större utsträckning anser att det mesta som de tar del av på internet är pålitligt. Yngre har också i större utsträckning fått utbildning i att värdera information på internet.

Nio av tio e-handlar

Internetbank, mobilt BankID och Swish är tre tjänster som en stor del av befolkningen använder. Nästan alla använder internetbank. Många använder också mobilt BankID för att identifiera sig på nätet och användandet stiger för varje år. Betalappen Swish används av 71 procent av internetanvändarna.

E-handel är ett väletablerat sätt att köpa varor för nära nio av tio svenskar. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet som de fått levererade med post. Även bland de över 76 år har en majoritet handlat via internet. Lika vanligt som det är att handla varor är det att använda internet för att jämföra priser inför ett köp.

Åtta av tio unga män tittar på sexuellt innehåll på nätet

Så gott som alla unga pojkar, 98 procent, spelar spel på internet. Med åldern sjunker spelandet men i medelåldern går kvinnorna om männen och bland äldre är det vanligare att kvinnor spelar spel på internet än män.

En stor majoritet av de unga männen tittar på sidor med sexuellt innehåll på internet (79 % av män 16–25 år). Men ju äldre de blir desto färre använder internet för att titta på sexuellt innehåll.

Unga nätdejtar i större utsträckning än äldre, nästan en tredjedel av 16–25-åringarna. 15 procent uppger att nätdejtandet har lett till att de blivit sambo eller gift sig.

Skolbarn uppger att de har lärt sig om källkritik

Ju äldre barn blir, desto viktigare blir internet, såväl privat, som i skolan. Särskilt viktigt för studierna är det för äldre elever. Gymnasieelever uppger till och med att internet är viktigare för studier än i privatlivet.

Redan i mellanstadiet uppger en majoritet av barnen att de fått lära sig om källkritik på internet. På gymnasiet uppger över fyra femtedelar att de fått den kunskapen.

Lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna mindre delaktiga i informationssamhället

Den digitala kompetensen och den digitala delaktigheten är viktiga frågor hos både regeringen och skolan. Det är också viktiga faktorer för att bedöma hur nätet verkligen når ut till alla. Lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna känner sig mindre delaktiga i informationssamhället än personer med högre utbildning. De grupperna upplever det även som svårare att exempelvis söka efter information på internet.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Allmänt om utvecklingen