Svenskarna och internet 2017

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Valspecial 2018

25 juni publicerar Internetstiftelsen delar av årets Svenskarna och Internet-undersökning. Vår Valspecial 2018 innehåller ny statistik om politiskt deltagande och demokrati på internet. Säkerställ att du inte missar släppet! Skriv upp dig här så skickar vi ett mejl när rapporten släpps:


IIS ansvarar för de personuppgifter du lämnat. Du samtycker när du lämnar dessa till att IIS får behandla personuppgifterna i syfte att skicka ett mejl när rapporten Svenskarna och internet – valspecial 2018 släpps. Därefter slänger IIS personuppgifterna. IIS lämnar inte ut uppgifterna om dig till någon annan. Du kan alltid meddela oss om du inte längre vill få en påminnelse eller kontakta oss om du har andra frågor om IIS personuppgiftshantering.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Inledning